Informació Legal

POLÍTICA DE PRIVACITAT

1. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Les seves dades personals seran tractats pel FC BARCELONA, situada al carrer Aristides Maillol s/n, 08028, Barcelona i amb NIF G-08266298.

2. FINALITATS, BASES JURÍDIQUES I CONSERVACIÓ DE LES DADES

Les seves dades seran tractades per a les següents finalitats:
Compra d’entrades i assistència a l’esdeveniment: Les seves dades seran tractades per a gestionar la compra d’entrades i la seva assistència a l’esdeveniment, en base a la relació contractual existent, i durant un termini de 5 anys un cop finalitzat l’esdeveniment.

Control del covid: En el cas d’assistir presencialment, podrem visualitzar el seu certificat covid o la prova PCR/antígens que hagi realitzat. Aquesta informació serà tractada en base a l’interès públic i únicament visualitzarem aquesta informació i no quedarà registrada en cap sistema del Club.

Control del frau:Al realitzar el pagament, podrem tractar les seves dades per a fer un control sobre les possibles operacions fraudulentes, que pot suposar una comunicació de dades a proveïdors experts en prevenció i gestió del frau, de conformitat al que s’indica a l’apartat 3 de la present Política de Privacitat. Les seves dades seran tractades en base a l’interès legítim i conservades fins a finalitzar l’operació.

Newsletter: A més si ens presta el seu consentiment a través de la marcació de la casella corresponent, podrà subscriure’s a la nostra newsletter que conté informació sobre productes del FC Barcelona (entrades, merchandising o productes digitals, entre d’altres), així com invitacions a esdeveniments o enquestes d’opinió. Les seves dades es conservaran fins que es doni de baixa de la newsletter.

Perfil dels nostres usuaris: Realitzem perfils dels nostres usuaris. El perfil ens permet poder oferir més bons serveis, adaptats a les preferències dels nostres usuaris, proporcionant continguts de qualitat i personalitzats segons els seus interessos. Per a més informació sobre aquest tractament, pot consultar l’apartat 4 d’aquesta política de privacitat. Aquest tractament serà realitzat en base a l’interès legítim, i mentre no s’oposi al tractament.

3. COMUNICACIÓ DE DADES

3. COMUNICACIÓ DE DADES Les seves dades no són cedides, venudes, llogades ni posades a disposició de cap altra manera a cap tercer, tret d’aquells proveïdors de serveis del FC Barcelona que realitzen determinades activitats per a nosaltres (com per exemple, tercers que ens ajuden a gestionar l’accés a d’esdeveniment, o que gestionen les bases de dades del FC Barcelona) però que no tracten, en cap cas, aquestes dades per a finalitats pròpies. Alguns d’aquests proveïdors poden trobar-se fora de la Unió Europea, tal com s’indica a l’apartat 5.

Sens perjudici d’això anterior, al realitzar la compra és possible que les seves dades puguin ser comunicades a terceres empreses que tractaran les seves dades com a responsables del tractament i, per tant, seran aquestes empreses les que determinin els fins i els mitjans per als quals es faran servir les dades. Aquestes empreses poden ser empreses de logística per a l’enviament dels productes a l’adreça indicada o empreses de prevenció del frau, com ara RiskifiedLtd., que tracta les seves dades ambfins de seguretat i control antifrau de les transaccions que vostè duu a terme. La comunicació del Club a Riskified suposa la transferència internacional de dades fora de l’Espai Econòmic Europeu (EEE), per a la qual cosa totes dues parts garanteixen que s’han adoptat les garanties oportunes perquè el tractament compleixi els requisits establerts a la normativa de protecció de dades (per a més informació sobre aquestes garanties, es pot posar en contacte amb nosaltres a les adreces que s’indiquen a l’apartat setè següent). Per a més informació sobre com Riskified tracta les seves dades, pot accedir a: https://www.riskified.com/privacy/

4. ELABORACIÓ DE PERFILS I DECISIONS AUTOMATITZADES

Tal com es descriu tot seguit, el Club pot fer un perfilat dels usuaris, tenint en compte totes les dades que vostè ha proporcionat.

Aquest perfil té en compte, per exemple:

El seu comportament al web, les cookies, els moviments del cursor o les seves preferències i interessos.
– Comportament davant l’enviament de les nostres newsletters informatives, com, per exemple, quin contingut li resulta interessant segons l’obertura de newsletters i la freqüència d’obertura.
– Interacció que pugui fer per mitjà d’altres canals, com ara consultes als nostres canals d’informació o bé contacte.
– Informació que ens pugui proporcionar mitjançant enquestes de satisfacció.

L’informem a més que, per a alguns serveis, podem tractar les seves dades personals fent servir mitjans automatitzats. Això significa que determinades decisions es prenen de manera automàtica sense intervenció humana, com per exemple, segmentar-lo segons si té interès en determinades seccions de la pàgina web o pot arribar a fer servir altres serveis que puguem oferir.

A més, si accepta rebre comunicacions comercials, aquestes informacions poden ser adaptades i personalitzades segons els interessos dels usuaris, ja sigui sobre la base dels productes i serveis sol·licitats, o bé sobre la base de les dades que puguem deduir o obtenir de la seva navegació, interès en determinats continguts, reacció a les nostres comunicacions, entre altres.
Aquesta personalització es fa d’una manera parcialment automatitzada, en el sentit que nosaltres determinem els paràmetres de la personalització, però la plataforma tecnològica és la que genera el perfil de l’usuari. No enviem comunicacions generals que no siguin segmentades mitjançant el procediment anterior, perquè considerem que és d’interès tant per a nosaltres com per a l’usuari el fet d’enviar o rebre informació que sigui rellevant, i perquè no segmentar els usuaris no alteraria el nombre de comunicacions rebudes pel programa Barça Fans, sinó només el seu contingut. En aquest sentit, si no vol ser segmentat, li demanem que no autoritzi l’enviament o que s’hi oposi en qualsevol moment.

5. TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

El FC Barcelona, com a entitat de projecció internacional, té proveïdors internacionals que poden prestar els seus serveis des de fora de la UE. Per això, és possible que les seves dades es tractin fora de la Unió Europea o l’Espai Econòmic Europeu (per exemple, el proveïdor de l’enviament de newsletters, l’emmagatzematge de dades, gestió del frau, etc.).
En qualsevol cas, ens assegurarem que els dits tractaments de dades es protegeixin sempre amb les garanties oportunes, que poden incloure (i) Clàusules tipus aprovades per la UE, o (ii)Certificacions dels tercers.

6. DURACIÓ DEL TRACTAMENT

Totes les dades proporcionades són tractades durant el termini establert a l’apartat segon d’aquesta política de privacitat.
Sens perjudici d’aquests terminis, les seves dades es poden conservar de manera anonimitzada amb finalitats estadístiques o d’estudi de mercat, sempre que sigui possible, o bé degudament bloquejades per complir qualsevol obligació legal del FC Barcelona.

7. EXERCICI DE DRETS

Podrà sol·licitar més informació sobre el tractament de les seves en qualsevol moment, així com exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació o portabilitat mitjançant comunicació per escrit dirigit a l’adreça carrer Aristides Maillol, S/N, 08028 de Barcelona (Espanya), amb la referència “Dades Personals”, o bé per correu electrònic a proteccio.dades@fcbarcelona.cat

Si tingués qualsevol dubte, qüestió o reclamació sobre com tractem les seves dades de caràcter personal, o qualsevol altra qüestió relacionada amb la matèria, pot posar-se en contacte amb el nostre Delegat de Protecció de Dades, a l’adreça carrer Aristides Maillol, S/N, 08028 de Barcelona (Espanya), amb la referència o a l’atenció del “Delegat de Protecció de Dades”, o bé per correu electrònic a l’adreça dpo@fcbarcelona.cat. . En el supòsit que no obtingui una resposta en un període raonable podrà interposar reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.